Waterbestendige verlijming met epoxy

Verlijming met epoxy om een buikbak zoveel mogelijk bestendig te maken tegen water.

Bij de gewone verlijming kan water via de naden in de hoeken het basismateriaal benatten, dat daardoor zou kunnen loslaten.

Bij verlijming met epoxy wordt die mogelijkheid zoveel als technisch mogelijk teniet gedaan.

LET OP:
Hoewel dit proces zo zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd is het noodzakelijk om nattigheid op de bak zo snel mogelijk weg te nemen met een doekje.